Türk Kaligrafi Örnekleri

Tüm tarihsel süreç içerisinde sanat, Türk Medeniyeti ve kültürü için çok önemli bir unsur olmuştur. Bu bakış açısıyla yapılacak, akademik bir araştırmanın sonuçları, kuşkusuz bir şekilde bu tespitin doğruluğunu onaylayacak nitelikte olacaktır. Medeniyetinin tüm karakteristik özelliklerini sanat aracılığıyla dışa vurmaya çok yatkın ve bundan vazgeçmesiyle kendisinden vazgeçme döngüsüne girecek kadar iç içe olmuş Türkler, İslam ile birlikte kullanmaya başladığı Arap alfabesini ve devamında da Hat sanatını etkili bir biçimde devir almıştır. Sanata çok yatkın bir toplum olarak Hat sanatının da yüzyıllar içerisinde gelişimine büyük katkılar yaparak, zaman içerisinde bu sanatın Arap ve İran tarzlarından ayrılarak, tamamen kendisine özgü ulusal bir kimlik kazanması sağlamıştır.
tabak yazımı-isim yazdırma

Arap Harfleri ve Latin Harfleri
Sanatçı medeniyetinin ve kültürel anlamdaki bölgesel dizinin en önemli unsurudur. Bir tür zincir olarak da tanımlayabileceğimiz bu dizinin, birbirine sıkı sıkıya bağlanarak oluşturduğu, farklı kültür ve medeniyetlerin etkisiyle güçlenmiş ve gelişmiş halinin sanatçı tarafından olgunlaştırılarak sanata dönüştürülmesi işleyerek, Türk Kaligrafisini oluşturmuştur. Bununla birlikte Türkçe’ nin Arap alfabesi ile olan çeşitli sorunları, Harf devriminin çok öncesi zaman dilimlerine dayanmakta ve dolayısıyla Hat sanatı ile ilgili de çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmaktaydı. Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte, aslında uzunca bir dönemdir gereklilik arz eden, 1928 Harf Devrimi’ nin gerçekleştirilmesinin ardından, Türkçe’ nin yazı diliyle olan sorunu belirli bir ölçüde giderilmiştir. Ancak bu durum Türk Kaligrafisi veya Hat sanatı açısından, yüzyıllara uzanan geniş bir deneyim ve birikim sonucu oluşmuş yazısal bir tarzın da olduğu gibi bir kenara itilerek yeni harfler ve karakterlerle tanışmasına sebep olmuştur.
kaligrafi

Kaligrafinin Kültüre Etkisi
Günümüzde tüm medeniyetler, tarih boyunca kültürlerinin olgunlaşma süreci ve diğer kültürlerden etkilenme süreçlerini akademik boyutuyla araştırarak, kendi öz değerlerinden oluşturdukları sistemlere sahip çıkmakla, kültürel kimliklerin yok olmasına karşı kendi ulusal bakış açılarını oluşturmakta ve gözlerini geleceğe bu şekilde dikerek, vizyonlarını belirlemektedir. Böylesi bir yenidünya içerisinde, yüzyıllar boyunca namı dünyaya yayılmış, eşsiz sanat eserleri oluşturduğumuz tasarım stili olan Türk Hat sanatı’ nın modern kültürel dizgimiz içerisinde eksikliği ve devamında yansımaları, tüm diğer sanat dallarının da bu durumdan etkilenmesine yol açmaktadır. Bu olumsuz etkileşim süreci Türk Hat sanatı veya Türk Kaligrafisi’ ne verilen önem ve desteğin arttırılmasıyla giderilebilecek ve zaman içerisinde kültürümüze katkısının eşsiz olacağı bir anlayışla yaklaşıldığında ortadan kaldırılabilir. Ulusal sanatsal çizgisi bağlamında Türk Hat sanatı’ nın temellendirilmiş stili ve disiplini, hemen tüm diğer görsel sanatların da belirli bir şekilde etkilenmesine yol açacak önemli bir ulusal unsurdur.
kaligrafi sanatı

Türk Kaligrafisi Dönemleri
Türk kaligrafisi iki ayrı dönemde incelenmesi gereken bir olgudur. Cumhuriyet dönemi öncesinde ulusal bir kimlik kazanmış olan ve dünya üzerinde tanınan sayısız şaheserin bulunduğu dönem ve Cumhuriyetin ilanı sonrasında günümüz. Kuşkusuz, bir mirasın takipçileri olan Türkiye Cumhuriyeti dönemine ait kaligrafi sanatı, zaman zaman doruk noktasına taşınan modern sanatlar ile sentezlenmiş eserler ortaya koymaktadır, ancak bu eserler, cumhuriyet dönemi öncesindeki büyük birikimi, yenidünyanın koşullarına taşımaya yeterli olacak yetkinliğe ulaşmanın yanından bile geçmemektedir. Bu durum Türk Kaligrafisi’ nin ulusal yapımızı etkilemesi ve eğitmesi gerektiği etkileşim sürecinin de tam olarak yaşanamamasına neden olmaktadır. Yüzyılların birikimin birden yeni koşullarla tanışmasının oluşturması gereken yeni sentezin, ulusal ve sistematik bir biçimde sahip çıkılmasıyla oluşabileceği gerçeğinden hareketle, Türk Kaligrafisi hak ettiği ilgiye kavuşmakta oldukça ısrarlı bir yol izliyor. Bu anlamda izlenen bu yola verilecek her türlü desteğin, aslında geleceğimize yapılan bir yatırım olduğu asla unutulmamalıdır.kaligrafi eserleri

Resimler
  • tabak-yazimi-isim-yazdirma
  • kaligrafi-sanati-2
  • kaligrafi-eserleri

Related Post

1 Comment

Yorumunuzu yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.