Kaligrafi Eğitimi

Yazının görselliğini yansıtan eşsiz bir yazı sanat türü olan kaligrafi, yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanımı ile yapılabilen, genel kullanım amacı görsel etkileyicilik olan bir sanattır. İnsanların yüzyıllardır birbirleriyle olan iletişimlerinde kullandıkları yazıyı bir sanat türü olarak ele alan kaligrafi farklı kültürler ve gelenekler ile modern dünyaya ulaşma başarısını göstermiştir. Kaligrafinin geliştirilmesinden itibaren farklı kültür ve anlayışların etkisi altında kalması her milletin kendisine özgü bir kaligrafi tarzının oluşmasına neden olmuştur ki bu durumun ortaya çıkmasında din, dil ve farklı kültür etkileri önemli roller üstlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda da son derece yaygın olarak uygulanan kaligrafi açısından hat sanatı bunun en somut örneklerinden birisini oluşturur. Türkiye’de hat sanatı olarak bilinen Arap kaligrafisi, Osmanlı İmparatorluğu’ nun ihtişamlı etkisini en başarılı şekilde ortaya çıkaran kaligrafi ustalarının yazımlarıyla ülke sınırlarını aşarak dünyanın her bölgesinden ilgili veya ilgisiz herkesin beğenisini topluyor. Hat sanatı ile uğraşan kişiler için Türkiye’de hattat unvanı kullanılmaktadır.

Kelimesel kökeni Yunanca olan kaligrafi, güzel manasına gelen kallos ve yazı anlamını taşıyan graphos kelimelerinden oluşmaktadır. Süsleyerek yazma sanatı olarak da popüler kültüre tanıtılan kaligrafi Osmanlı İmparatorluğu’ nun yıkılışının ardından usta hattatlar yetiştirme yönünden bir dönem çok fazla boşlukta kalsa da son yıllarda kaligrafiye olan ilgide her geçen gün yoğun bir artış var. Özellikle de insanların yaşamlarının önemli noktalarına değinen ve popüler kültürün bir parçası olan konularda kaligrafi yazı biçiminin yarattığı görsel etkileyicilik, insanlarda önemli etkiler yarattığından kaligrafiye olan ilgi hızla artış gösteriyor. Kaligrafi öğrenimi temel yönden zorlu bir sanat olmasa da usta bir hattat olabilmek için uzun bir süreçte edinilecek deneyim ve bilgi birikimini gerektirir. Kaligrafi eğitimi usta hattatlar tarafından verildiğinden öğrenim süreci daha hızlı ve daha pratik olarak gerçekleşir. Kaligrafi de amaç farklı motiflerin kullanımı ile yazıyı olduğundan çok daha farklı bir görselliğe büründürebilmektir. Kaligrafi eğitiminde genel olarak dik ve yatay çizgilerden oluşan Latin harflerinin simetrik bir biçimde kağıt üzerinde uygulanışı gerçekleştirilir.

Kaligrafi biçimindeki yazıyla ortaya çıkartılan muhteşem yazı sanatı kaligrafi eğitiminin zorlu bir süreç olduğu düşüncesine kapılmasına yol açsa da aslında her kesimden kişi kısa zamanlar ve düşük bütçeli kaynaklar ile kaligrafi eğitimi alabilir. Kaligrafi eğitiminde öncelikli olarak kaligrafi de var olan ve temeli oluşturan kaidelere ilişkin bilgiler verilir. Kaligrafi de dik ve yatay çizgilerin birbirlerine paralellik oluşturması, bu yazım sanatının en önemli koşullarını oluşturur. Harf boyutlarının aynı olması ve yazımın genel görünümü itibariyle bir simetri içerisinde bulunması güzel bir kaligrafi biçiminde yazı için yeterli düzeydeki temel şartlardandır.

Kaligrafi sanatıyla ilgilenen, öğrenmek isteyen ya da geliştirmek isteyenler için profesyonel kaligrafi eğitimi bulunuyor. Temel kaligrafi eğitimi, italik yazı stili, çeltik yazı stili, gotik yazı stili ve Latin hat sanatı olarak farklı aşamalardan oluşan kaligrafi eğitimlerinde bilgi, deneyim ve isteğe göre farklı aşamalardan başlayan profesyonel kaligrafi eğitimi çalışmalarına dahil olunabilir. Çevrenizdekilere olan saygınızı en ince bir dokunuşla aktarabilmenize yardımcı olacak güzel bir yazı için kaligrafi eğitimlerinden yararlanabilirsiniz. Kaligrafi eğitimlerinin en temel amacı kişinin daha estetik ve daha dekoratif yazılar yazabilmelerini sağlayacak en temel eğitimi vermektir. Temel düzeyde verilen kaligrafi eğitiminin sonrasındaki çalışmalar kişinin hayal gücüyle doğru orantılıdır. Pek çok sanat türünde olduğu gibi kaligrafide de kişinin ortaya çıkartacağı görsel etkileyicilikte yazım deneyim ve yetenek kadar geniş hayal gücüyle de doğru orantılıdır.

Invalid Displayed Gallery


Kaligrafi Eğitimi


Yazının görselliğini yansıtan eşsiz bir yazı sanat türü olan kaligrafi, yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanımı ile yapılabilen, genel kullanım amacı görsel etkileyicilik olan bir sanattır.

Kadıköy Kaligrafi Merkezi; kaligrafi sanatıyla ilgilenen, öğrenmek isteyen ve geliştirmek isteyenler için profesyonel bir kaligrafi merkezi hazırlamıştır. Eğitimlerimiz kişiye özel ve gruplara özel verilmektedir.
Kaligrafi eğitimlerimiz üçer ayrı kurlardan oluşmaktadır. Eğitimlerimiz hafta içi ve hafta sonu verilmektedir. Her kurda farklı bir alfabe (yazı stili) eğitimi uygulamalı olarak verilmektedir. Öğretmekte olduğumuz yazı stilleri şunlardır;

- Temel kaligrafi eğitimi (temel yazı)
- İtalik yazı stili
- Çeltik yazı sitili
- Gotik yazı stili
- Latin hat sanatı
Eğitimlerimiz birebir ve uygulamalı olarak verilmektedir.
Güzel yazı yazmak insanın kendisine ve diğer kişilere olan saygısını gösterir. Kaligrafi sanatının amacı da insanların daha estetik ve dekoratif yazabilmelerini ve istedikleri mesajı verebilmelerini sağlar.

Kaligrafi Sanatını Öğrenmek Özel Yetenek Gerektirir mi?
Kaligrafi Sanatını 7’den 77’ye herkes öğrenebilir. Bu yazıyı yazabilmeniz için çok büyük bir alana, çeşit çeşit teknik malzemelere ve özel koşullara ihtiyacınız yoktur. Neredeyse elektriğe bile ihtiyacınız yoktur. Küçük bir masada bir mum ışığında bile çalışabilirsiniz. Elinizde bir kalem ve bir kağıt varsa bu sanatı yapmaya hazırsınız demektir.
Kaligrafi için özel bir yeteneğe ihtiyacınız yoktur. İyi bir eğitimle herkes dekoratif yazı yazmayı öğrenebilir. Sabır, itina ve dikkat bu sanatın temel ilkeleridir. Güzel yazı yazmayı öğrenme isteği ve azim, öğrenmek için gereken ilk adımdır. Bu özelliklere sahipseniz, iyi bir kaligrafi öğretmeni eşliğinde kısa bir sürede güzel yazı sanatını öğrenebilirsiniz. Her sanat dalında olduğu gibi kaligrafide de bir sınır yoktur.
Hayal dünyanız ne kadar geniş ise bu sanatta o kadar ilerleyebilirsiniz. Elinize kalemi aldığınızda çok farklı bir dünyaya adım atarsınız. Kendinizi hiç bilmediğiniz engin bir okyanusta hissedersiniz. Her gün yeni keşiflere merhaba dediğiniz bir okyanus…

Bünyamin KINACI


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!